01.02.12

Hypotesen

Den 1. februar 2012 startede Alfred officielt Ph.d afhandlingen i Philosophy of Science and Technology på Roskilde Universitet med Novozymes som partner. Vejleder på Roskilde Universitet, Søren Riis, Lektor med speciale i filosofiteknologi.

Ph.d. projektets hypotese er, at med overflod af viden og aktivitet på internettet, bliver evnen til at kunne sortere i og kanalisere den eksterne vidensproduktion, en af de vigtigste ressourcer for at udvikle sig i fremtidens videnssamfund.

Målet med projektet er at bidrage til forskning i og udvikling af nye, åbne og kollaborative videndelingsmetoder.

Artikel udgives på RUC herom

Herunder visionen set fra Novozymes perspektiv

unnamed